Tuesday, October 6, 2009

Durus Arabiah (IKIM) - October 2009

This is the lesson which was aired on 6.10.2009. Shukran li ma'ahad Ikim.fm

مرّة واحدة
Sekali gus (Marrotan waahidatan)


هل تناولت الفطور؟
Sudahkah awak makan sarapan? (Hal tanaawalta alfathuuro?)

لمّا, إستيقظت متأخّرا
Belum lagi, saya bangun tidur lambat (Lamma, istaiqoztu mutaakhkhiran)

هيّ نفطرسويا
Mari kita sarapan bersama-sama (Haiya nufthir sawiiyan)

لا أريد, سأتناول الفطور والغداء مرّة واحدة
Saya tidak mahu, saya akan makan sarapan dan tengahari sekali gus (Laa uriidu, sa atanawalu alfathuro wa alghodaa'a marrotan waahidatan)