Sunday, December 13, 2009

Durus Arabiah (IKIM) - December 2009

This is the lesson which was aired on 9.12.2009. Shukran li ma'ahad Ikim.fm

في المائة
Peratus (Fii almiati)

هل تحبّ مادة العلوم؟
Adakah awak suka subjek sains?  (Hal tuhibbu maadata al'uluumi?)

نعم
Ya (Na'am)

كم درجة حصلت في الإمتحان الماضي؟
Berapa markah kamu dapat dalam peperiksaan yang lepas? (Kam darajatan hasolta fii alimtihaani almaadhi?)

حصلت على تسعين في المائة
Saya telah mendapat sembilan puluh peratus (Hasoltu a'la tis'iina fii almiati)