Tuesday, January 12, 2010

Durus Arabiah (IKIM) - January 2010

This is the lesson which was aired on 12.1.2010. Shukran li ma'ahad Ikim.fm

على الإطلاق
Langsung (A'la alithlaaqi)

ما رأيك في سياسة إسرائيل
Apa pendapat awak tentang polisi Israel? (Maa ro'yuka fii siyaasati isrooiila?)

لا أوافق على الإطلاق
Saya tidak setuju langsung (Laa uwaafiqu a'la alithlaaqi)

لماذا؟
Kenapa? (Limaaza?)

سياستهم ظالمة, ولا تدخل العقل
Polisi mereka zalim, dan tidak masuk akal (Siyaasatuhum zoolimatun, wa laa tadkhulu al'aqla)